Sijil Modular Kebangsaan (SMK) lukisan SenibinanTempoh Program:
Tempoh pengajian adalah EMPAT (4) bulan sehingga ENAM (6) bulan bagi setiap modular.

nBayaran Yuran Pengajian:
RM 10.00 sebulan.

nPengambilan & Permohonan:

Pengambilan akan bermula pada bulan Jan, April, Julai dan Oktober setiap tahun. Permohonan dibuka sepanjang tahun melalui sesawang http://upu.mohe.gov.my/